Belépés

RegisztrálásCSOK - Családi Otthonteremtési Kedvezmény

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény ( röviden CSOK, korábban “szocpol”) egy vissza nem térítendő állami támogatás, ami 2015 július 1-től a családokat segíti az ingatlanvásárlásban: új lakás vásárláshoz vagy építéshez, valamint használt lakás vásárláshoz vagy bővítéshez is fel lehet használni.

A CSOK kedvezménynek három fajtája van:

- CSOK (Családi otthonteremtési kedvezmény): a támogatott személy a velük együtt lakó, már meglévő gyermek után veheti fel
- MCSOK (Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény): a támogatott személyek a vállalt gyermek után vehetik fel
- CSOK+MCSOK (Családi otthonteremtési kedvezmény és megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény): a támogatott személyek a már meglévő és vállalt gyermek után vehetik fel

Megelőlegezett CSOK igénylésére 2022-től több alkalommal is van lehetőség:

- A támogatott személyek által korábbi támogatási szerződésben vállalt gyermek már megszületett.
- A támogatott személyek által korábbi támogatási szerződésben vállalt gyermek még nem született meg, de az igénylők a korábbi támogatási összegnek legalább a nem teljesült gyermekvállalásra jutó hányadát visszafizették.

A támogatás 600 ezer forinttól 10 millió forintig vehető igénybe. Amennyiben Ön teljesíti a CSOK szerződésben leírtakat, a támogatást nem kell visszafizetnie. A CSOK két részből áll: a vissza nem térítendő állami támogatásból és a kedvezményes kamatú jelzáloghitelből.

CSOK feltételek

Milyen lakáscélok esetén igényelhető a CSOK?
A CSOK Magyarország területén megvalósuló alábbi lakáscélok esetén igényelhető:

- Új lakás vásárlása
- Új lakás építése
- Használt lakás vásárlása
- Meglévő lakás bővítése

Az új lakásokról a 16/2016. (II.10.) Korm.rendelet, használt lakásokról a 17/2016. (II.10.) Korm.rendelet rendelkezik.

A támogatás vásárlás esetén a vételár kiegyenlítéséhez; építés, bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető.

A CSOK igénylésekor három fő feltételnek kell megfelelni: személyi feltételeknek, meglévő vagy vállalt gyermek feltételeinek, a megvenni vagy felújítani kívánt ingatlan feltételeinek.

Ki igényelhet CSOK-ot?
- Magyar állampolgár, és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
- a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
- a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el.

A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a CSOK a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A kedvezményt házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik. A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak. CSOK-ra gyermeket eltartó egyedülálló támogatott személyek is jogosultak lehetnek.

Nem veheti igénybe a kedvezményt az, akit a támogatás igénylését megelőző öt évben az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy az állami adóhatóság végleges határozatával, vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezett.

További CSOK alól kizáró okok lehetnek:

- Élettársi kapcsolatban élők vagy egyedülállóak, ha előre vállalnak gyereket (már megszületett gyerekre igénybe lehet venni)
- Az egyik félnek 40 év alatt kell lennie előre vállalt gyerek esetén
- Bírósági eljárás van folyamatban
- Köztartozás
- Az ingatlan eladója közeli hozzátartozó vagy élettárs
- Ha a 25 év alatti gyermek már nem eltartott

Ki számít gyermeknek CSOK feltételek szempontjából?
Gyermek:
- a magzat a terhesség betöltött 12. hetét követően,
- 25 évesnél fiatalabb eltartott gyermek,
- 25 évesnél idősebb, megváltozott munkaképességű személy.

Mely gyermek után igényelhető a CSOK:
- vér szerinti gyermek után,
- örökbe fogadott gyermek után
- legalább egy éve a támogatott személy gyámsága alatt álló gyermek után (a gyermek szüleinek halála esetén)

CSOK igénylés ugyanazon lakáscélra másodszor is
2022. január elsejétől a CSOK másodszor is igényelhető a még folyamatban lévő építkezéshez, bővítéshez vagy korszerűsítéshez.

A gyakorlatban azt jelenti, hogy az igénylők fenti lakáscélra már kaptak CSOK-ot, de a még folyamatban lévő munkálatok ideje alatt úgy döntenek, hogy további vállalt, vagy esetleg időközben a családba érkező gyermek után is szeretnék kihasználni a támogatást.

Az igényelhető összeg ebben az esetben a további gyermekekkel együttesen igénybe vehető támogatási összeg és a már megkötött CSOK igénybevételéről szóló támogatási szerződés szerinti összeg különbözete.

Az igénybevétel feltétele, hogy a korábbi munkálatok még tartanak, valamint a korábbi építési költségvetést legalább a különbözeti támogatási összegnek megfelelő költséggel meg kell emelni és fontos, hogy azt a hitelintézet el is fogadja. A magasabb gyermekszám további követelmények teljesítését vonhatja maga után. Ilyen például a gyermekszám alapján meghatározott minimális hasznos alapterület vagy a TB jogviszonyra vonatkozó előírás.

Milyen dokumentumok szükségesek a CSOK-hoz?
2018 mrcius 15-től a CSOK igénylésének meggyorsítása és egyszerűbbé tétele miatt már nem kötelező mindenről igazolást beszerezni, hanem elég csak nyilatkozatot tenni a jogosultságokról, amit a NAV később leellenőriz.
Igazolás csak a társadalombiztosítási jogviszonyhoz kell, a nyilatkozatot pedig elfogadják a büntetlen előéletről, meglévő gyermekekről, közös háztartásban élésről, tanulói vagy hallgatói jogviszonyról, vissza nem térítendő támogatásról, és a további jogosultsági kritériumokról is.

CSOK összege
Az alábbi táblázatban összefoglaljuk, mekkora összegű CSOK támogatás igényelhető az egyes lakáscélok esetén.

CSOK összege használt lakás vásárlásra:
A CSOK vissza nem térítendő állami támogatás nem csak új, hanem használt lakásra is felvehető, ennek maximális futamideje 25 év, az éves kamata pedig 3%.

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén:

Gyermekek száma
Minimális hasznos alapterület
(lakás / lakóház)
CSOK összege
1
40 m2
600.000 Ft
2
50 m2
1.430.000 Ft
3
60 m2
2.200.000 Ft
4 vagy több
70 m2
2.750.000 Ft
A CSOK igénylés határideje használt lakás vásárlása esetén a használatbavételi engedély vagy hatósági bizonyítvány megszerzését megelőzően van.

CSOK összege új lakás vásárlásra / építkezésre:
CSOK összege új építésü lakás vásárlása, építkezés esetén

Gyermekek száma
Minimális hasznos alapterület
(lakás / lakóház)
CSOK összege
1
40/70 m2
600.000 Ft
2
50/80 m2
2.600.000 Ft
3 vagy több
60/90 m2
10.000.000 Ft
A CSOK igénylés határideje új lakás vásárlása esetén a végleges adásvételi szerződés megkötésétől számított 180 napon belül, építkezésnél pedig a használatbavételi engedély vagy hatósági bizonyítvány megszerzését megelőzően van.

CSOK összege tetőtérben kialakító új lakásra
CSOK összege tetőtérben kialakításra kerülő új lakás esetén

Gyermekek száma
CSOK összege
1
600.000 Ft
2
2.600.000 Ft
3 vagy több
10.000.000 Ft
CSOK összege bővítésre
CSOK összege ingatlan bővítés esetén

Gyermekek száma
Minimális hasznos alapterület
CSOK összege
1
40 m2
600.000 Ft
2
50 m2
1.430.000 Ft
3
60 m2
2.200.000 Ft
4 vagy több
70 m2
2.750.000 Ft
Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 m – összege: előszoba, közlekedő, nappali, hálószoba, étkező, konyha, étkezőkonyha, fürdőszoba, WC, kamra, tároló, gardrób, mosókonyha, kazánhelyiség és egyéb fűthető helyiség. A számítás során nem lehet figyelembe venni a gépjárműtároló és a pinceszinti helyiség alapterületét.

A CSOK igénylés határideje bővítés esetén a használatbavételi engedély vagy hatósági bizonyítvány megszerzését megelőzően van.